Cennik usług

Podziały
Cena netto
Cena brutto
Wydzielenie pierwszej działki
Każda następna
Stabilizacja granic (po decyzji zatwiedzającej podział)
2 113,82
650,41
162,60
2 600,00
800,00
200,00
UWAGA: Cena I działki zawiera koszty zakupu załączników do wniosku o podział (wypis z KW, wypis z rejestru gruntów, mapę ewid.)
Rozgraniczenia
Pierwszy punkt
Każdy następny
1 951,22
284,55
2 400,00
350,00
UWAGA: Cena I punktu zawiera koszty przygotowania wniosku o wszczęcie postępowania i zakupu załączników.
Wznowienia granic
Pierwszy punkt
Każdy następny
1 382,11
284,55
1 700,00
350,00
UWAGA: Dotyczy punktu 1, 2 i 3 - tereny leśne i wysokogórskie * współczynnik 1.5
Pomiar powykonawczy
nieruchomości (budynek + media, informacja o zgodności z projektem)
1 056,91
1 300,00
Pomiar sytuacyjno-wysokościowy
pierwszy hektar
każdy następny

mapa do celów projektowych (zasadnicza + ewid.) dla nieruchomości
każda następna (sąsiednia) nieruchomość
1 626,02
569,11

1 219,51
731,71
2 000,00
700,00

1 500,00
900,00
Wytyczenie obiektu budowlanego
do 5 osi (8-10 punktów)
każda następna oś (2 punkty)
1 056,91
81,30
1 300,00
100,00
Pomiar powykonawczy kanalizacji
pierwsza studzienka
każda następna
1mb. sieci kanalizacyjnej (przy braku studzienek na załamaniach)
Budynek (przy inwentaryzacji kanalizacji)
813,01
162,60
8,13
243,90
1 000,00
200,00
10,00
300,00
Pomiar powykonawczy sieci
do 100m
powyżej 100m -1mb
813,01
8,13
1 000,00
10,00
Weryfikacja danych ewidencyjnych
weryfikacja użytku gruntowego - bez pomiaru
weryfikacja użytku gruntowego - z pomiarem

mapa do ustanowienia służebności (drogi, przesyłu)
dokumentacja do celów prawnych (wykaz synchronizacyjny)
813,01
813,01

813,01
813,01
1 000,00
1 000,00

1 000,00
1 000,00
Wróć

Dane teleadresowe

Przedsiębiorstwo Usługowe "ADA"

ul. Wyzwolenia 19a (I piętro)
43-438 Brenna

tel.: 602 552 351
tel.: 535 603 122
tel.: 33 85 367 63

Formularz kontaktowy