Cennik usług

Podziały
Cena netto
Cena brutto
Wydzielenie pierwszej działki
Każda następna
Stabilizacja granic (po decyzji zatwiedzającej podział) 80zł/1 punkt
1 788,62
569,11
65,04
2200,00
700,00
80,00
UWAGA: Cena I działki zawiera koszty zakupu załączników do wniosku o podział (wypis z KW, wypis z rejestru gruntów, mapę ewid.)
Rozgraniczenia
Pierwszy punkt
Każdy następny
1 138,21
243,90
1 400,00
300,00
UWAGA: Cena I punktu zawiera koszty przygotowania wniosku o wszczęcie postępowania i zakupu załączników.
Wznowienia granic
Pierwszy punkt
Każdy następny
975,61
203,25
1 200,00
250,00
UWAGA: Dotyczy punktu 1, 2 i 3 - tereny leśne i wysokogórskie * współczynnik 1.5
Pomiar powykonawczy
nieruchomości (budynek + media, informacja o zgodności z projektem)
894,31
1 100,00
Pomiar sytuacyjno-wysokościowy
pierwszy hektar
każdy następny

mapa do celów projektowych (zasadnicza + ewid.) dla nieruchom
każda następna (sąsiednia) nieruchomość - 60% z 900zł
1 544,72
528,46

731,71
493,03
1900,00
650,00

900,00
540,00
Wytyczenie obiektu budowlanego
do 5 osi (8-10 punktów)
każda następna oś (2 punkty)
894,31
56,91
1 100,00
70,00
Pomiar powykonawczy kanalizacji
pierwsza studzienka
każda następna
1mb. sieci kanalizacyjnej (przy braku studzienek na załamaniach)
Budynek (przy inwentaryzacji kanalizacji)
609,76
100,00
4,07
203,25
750,00
123,00
5,00
250,00
Pomiar powykonawczy sieci
do 100m
powyżej 100m -1mb
609,76
4,07
750,00
5,00
Weryfikacja danych ewidencyjnych
weryfikacja użytku gruntowego - bez pomiaru
weryfikacja użytku gruntowego - z pomiarem

mapa do ustanowienia służebności (drogi, przesyłu)
dokumentacja do celów prawnych (wykaz synchronizacyjny)
609,76
731,71

609,76
609,76
750,00
900,00

750,00
750,00
Wróć

Dane teleadresowe

Przedsiębiorstwo Usługowe "ADA"

ul. Wyzwolenia 19a (I piętro)
43-438 Brenna

tel.: 602 552 351
tel.: 535 603 122
tel.: 33 85 367 63

Formularz kontaktowy